Župski portal - zupcica.hr

Župski portal - zupcica.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi pružio bolje korisničko iskustvo, prilagodio funkcionalnost stranice i prikaz sustava oglašavanja. Koristeći našu stranicu slažete se s korištenjem kolačića.

Opći uvjeti korištenja

Prihvaćam
http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg
 
http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg

Turistička zajednica Općine raspisala natječaj za novog direktora Turističkog ureda

Kako dugogodišnji direktor Turističkog ureda Turističke zajednice općine Župa dubrovačka Ivo Handabaka sredinom godine odlazi u mirovinu, Turističko Vijeće župske Turističke zajednice je raspisalo natječaj za izbor i imenovanje direktorice ili direktora Turističkog ureda TZ Općine.


Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), članku 28. točka 6. Statuta Turističke zajednice  općine Župa dubrovačka te Odluke Turističkog Vijeća Turističke zajednice općine Župa^dubrovačka od 26. veljače 2019.godine, Turističko Vijeće Turističke zajednice općine Župa dubrovačka raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/ice

Turističkog ureda Turističke zajednice općine Župa dubrovačka

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/ica mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
1.    da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
2.    da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
3.    da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4.    da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5.    da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6.    da poznaje rad na osobnom računalu.
7.    da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e- mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti
•    životopisa, vlastoručno potpisan;
•    presliku osobne iskaznice;
•    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
•    dokaz iz koji je vidljivo da kandidat/kinja ima najmane jednu godinu radnog iskustva na poslovima s područja turizma;
•    prijedlog programa rada Turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u izvorniku;
•    dokaz o aktivnom poznavanju svjetskog jezika - preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, preslika indexa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija svjetskog jezika i trajanje;
•    preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen stručni ispit) ili vlastoručnu potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati. Napomena: direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni
ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad
• dokaz o poznavanje rada na računalu - preslika potvrda/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indexa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu;
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj.osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječeja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:
Turistička zajednica općine Župa dubrovačka Šetalište dr.Franja Tuđmana 7 20207 MUNI
s naznakom „ Ne otvarati - natječaj za direktora/icu".
Natječaj će se objaviti na web stranici Turističke zajednice općine Župa dubrovačka, Portalu Župčica, Narodnim novinama, Dubrovačkom vjesniku i na oglasnim pločama Općine i TZO Župa dubrovačka.
Prijave za natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama Narodnih novina.
0 rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odjuke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Župa dubrovačka.

Broj: 46/19

Turističko Vijeće Turističke zajednice općine Župa dubrovačka

Srebreno, 27. veljače 2019.


Podijeli ovaj članak

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn