Utorak, 02 Ožujak 2021
Dubrovački muzeji snimili dokumentarni film "Župski karnevo - festa od škeraca" (VIDEO)

Dubrovački muzeji snimili dokumentarni film "Župski karnevo - festa od škeraca" (VIDEO)

U sklopu programa "Dubrovački karnevo 2021.- Četiri dana karnevala", Dubrovački muzeji su predstavili dokumentarni film „Župski karnevo - festa od škeraca“, autora višeg kustosa Ivice Kipre. Sugovornik u filmu je gospar Vido Grbić - Braco, umjetnički voditelj grupe Župski gospari i gusari.

- Župski karnevo, koji je nastao 1981. godine povezivanjem manjih lokalnih karnevala Župe dubrovačke s bogatom višestoljetnom tradicijom (Platski, Mlinarski, Riječki, Postranjski i Brgatski), ove godine obilježava 40 godina postojanja - navodi se u najavi filma.

Uz dozvolu Dubrovačkih muzeja prenosimo dokumentarni film "Župski karnevo - festa od škeraca"


Video sadržaj

  • Video sadržaj