Ispiši ovu stranicu
Trećim rebalansom općinski Proračun je smanjen za milijun i pol kuna, sada iznosi 53.340.000,00 kn

Trećim rebalansom općinski Proračun je smanjen za milijun i pol kuna, sada iznosi 53.340.000,00 kn

Na jučerašnjoj četvrtoj sjednici župskog Općinskog vijeća Izmjena i dopunama Proračuna i programa rada Općine Župa dubrovačka u 2021. godini općinski Proračun je smanjen za 1.500.000,00 kuna (sa 54.540.000,00 kn na 53.340.000,00 kn)

Kako je istaknuo Ante Lučić, voditelj općinskog odsjeka za financije i proračun najznačajnije promjene na prihodovnoj strani Proračuna odnose se na smanjenje prihoda od Poreza i prireza na dohodak u iznosu od 3.150.000,00 kuna (s prvotno planiranih 18.500.000,00 kn na 15.350.000,00 kn).  Razlog je izrazito visok iznos povrata građanima po godišnjoj prijavi poreza ove godine koji iznosi skoro 4.000.000,00 kuna. Porezi na imovinu su se povećali za 900.000,00 kuna (s planiranih 1.690.000,00 kn na 2.590.000,00 kn). Prihodi od imovine su smanjeni za 367.500,00 kuna (sa 4.856.400,00 kn na 4.488.900,00 kn), a  smanjenje su i pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 264.783,64 kuna (sa 9.244.552,00 na 8.979.768,36 kn), dok se prihod od komunalne naknade povećao za 1.500.000,00 kuna (s planiranih 3.500.000,00 kn na 5.000.000,00 kn).

Najznačajnije promjene na rashodovnoj strani Proračuna se odnose na  smanjenja izdataka za rad stručnih službi Općine za 554.704,00 kuna (sa 5.720.688,00 kn na 5.147.984,00 kn).

Aktivnost izgradnje groblja Dubac se povećava za 534.000,00 kuna (sa 7.640.200,00 kn na 8.183.200,00 kn) uz aktivnost Cesta koja se povećava sa 361.500,00 kuna (sa 3.327.000,00 kn na 3.688.500,00 kn).

Kapitalni projekt izgradnje kanalizacije i odvodnje se smanjuje za 226.000,00 kuna (sa 4.470.000,00 kn na 4.244.000,00 kn) uz smanjenje na kapitalnim ulaganjima u ceste u iznosu od 600.000,00 kuna jer se odustaje od ulaganja u ceste Put Pera Kojakovića i dr. Ante Starčevića za ovu godinu te se ista aktivnost planira realizirati u 2022. godini.

Na ulaganjima u izgradnju komunalne infrastrukture došlo je do smanjenja u iznosu od 758.800,00 kuna a samo smanjenje se odnosi na manje troškove izgradnje dječjeg i sportskog igrališta Brašina u ovoj godini te na izgradnju ostalih dječjih i sportskih igrališta u Općini za ovu godinu.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr