Nedjelja, 25 Srpanj 2021
Župljani Mandaljene slave blagdan Svete Marije Magdalene nebeske zaštitnice svoje župe

Župljani Mandaljene slave blagdan Svete Marije Magdalene nebeske zaštitnice svoje župe

Župljani Župe Mandaljena danas slave blagdan svoje nebeske zaštitnice sv. Marije Magdalene. Blagdanske svete mise su na rasporedu u 08:00, 10:00, te u 19:30 sati.

Misu u 10 sati predvodi župni vikar župe sv. Mihajla u Lapadu, a u 19:30 župni vikar u župi sv. Petra na Boninovu koji uskoro postaje župnik župe sv. Kuzme i Damjana na Lastovu.

Župa sv. Marije Magdalene bilježi početak 10. svibnja 1285. g. To je prvi spomen crkve sv. Marije Magdalene. Ta je crkva bila glavna za čitavu Župsku valu ili kako se govorilo "Župu Žrnovicu". Ipak povijest crkvene zajednice počinje tek stotinu godinu kasnije, i to gradnjom kuće za slavenskog svećenika 1385. g. Svećenik, koji je tada namješten uz crkvu sv. Marije Magdalene, skrbio je za područje koje danas čine četiri župne zajednice.

Sveta Marija Magdalena ili Marija iz Magdale (prema antičkom gradu Magdala na Genezaretskom jezeru), žena je koju je Isus, prema Svetom pismu, izliječio od teške bolesti. Štujemo je kao vjernu Kristovu učenicu, koja ga je pratila i stajala pod križem u času njegove smrti, o čemu govore svi evanđelisti. Nalazimo je među tri Marije, uz njegovu Majku Mariju i Mariju Kleofinu. Svjedočila je i Isusovom pokopu. Ona je prva vidjela Otkupitelja koji je od mrtvih uskrsnuo i postala je blagovjesnicom njegova uskrsnuća. "Kad uskrsnu u prvi dan sedmice, Isus se najprije ukaza Mariji iz Magdale, iz koje bijaše istjerao sedam zlih duhova. Ona ode i to javi onima koji bijahu njegovi pratioci, a sad bijahu u tuzi i suzama" (Mk 16,9-10). Prazan grob te ukazanje Isusa Mariji iz Magdale krasno je opisao sveti Ivan u 20. glavi svoga evanđelja. Njezino se štovanje u zapadnoj Crkvi raširilo posebno u XII. stoljeću.

  • marketingA1
  • 71. Dubrovačke Ljetne Igre