Nedjelja, 25 Srpanj 2021
Počinje Korizma, Pepelnica - Čista srijeda dan posta i nemrsa

Počinje Korizma, Pepelnica - Čista srijeda dan posta i nemrsa

Pepelnicom ili Čistom srijedom započinje korizma - četrdesetodnevna intenzivnija duhovna priprava za Uskrs tijekom koje se pojačano prakticiraju tri pokorničke vježbe biblijske i kršćanske tradicije: molitva, milostinja i post.

Taj dan je također dan posta i nemrsa za katolike. Post znači uzeti samo jedan puni obrok u danu, dok nemrs podrazumijeva uzimanje redovitih obroka, ali ne i mesa. Što znači da se u dane posta i nemrsa jede samo jedan obrok "do sita" i ne jede se meso.

Danas su u Katoličkoj Crkvi samo dva dana određena kao dani strogog posta odnosno posta i nemrsa, a to su Čista srijeda i Veliki petak.

  • marketingA1