Nedjelja, 25 Srpanj 2021
Uzinić potpisao dekrete; Don Miljenko Babaić imenovan župnikom župe sv. Ilara, don Bernardo Pleše odlazi u Ston

Uzinić potpisao dekrete; Don Miljenko Babaić imenovan župnikom župe sv. Ilara, don Bernardo Pleše odlazi u Ston

Odlukom biskupa mons. Mate Uzinića nakon šest godina don Bernardo Pleše napušta župu sv. Ilara i odlazi u Ston  u župu sv. Vlaha. Na njegovo mjesto u Mline stiže don Miljenko Babaić koji se nakon sedam godina provedenih na službi u Stonu vraća i Župu dubrovačku.

Prije odlaska u stonsku župu sv. Vlaha don Miljenko je 21 godinu proveo u Mandaljeni u koju je došao tijekom Domovinskog rata, odmah nakon oslobođenja naše Općine. Kao dragovoljac, tih ratnih godina je služio i kao vojni kapelan na Južnom bojištu. Uz duhovnu službu, vrijeme njegovog boravka u Mandaljeni ostat će zapamćeno po obnovi crkvenih dobara, izgradnji župne dvorane i prostora oko spomen obilježja, organizaciji brojnih izleta i putovanja vjernika (naročito djece), a posebno po činjenici da je za njegove službe ta župa dala i dva nova svećenika prvi put nakon više desetljeća.

Imenovanja i razrješenja za Dubrovačku biskupiju:

Don Miljenko Babaić se razrješuje službe župnika župe sv. Vlaha, Ston, upravitelja župe sv. Antuna opata, Mali Ston i službe dekana Stonskog dekanata, te se imenuje župnikom župe sv. Ilara, Mlini.

Don Bernardo Pleše se razrješuje službe župnika župe sv. Ilara, Mlini, te se imenuje župnikom župe sv. Vlaha, Ston i upraviteljem župe sv. Antuna opata, Mali Ston.

Mons. Toma Lučić se razrješuje službe rektora Zborne crkve sv. Vlaha i crkve sv. Spasa i delegata za apostolat pomoraca, te se umirovljuje zbog navršene kanonske dobi.

Don Hrvoje Katušić, generalni vikar Dubrovačke biskupije se razrješuje službe predsjednika Caritasa Dubrovačke biskupije i voditelja Katehetskog ureda, te se imenuje rektorom Zborne crkve sv. Vlaha i crkve sv. Spasa i delegatom za apostolat pomoraca.

Don Frano Markić se razrješuje službe župnika župe sv. Marije Magdalene - Putniković, te se umirovljuje zbog navršene kanonske dobi.

Don Mato Puljić se razrješuje službi župnika župe sv. Vlaha, Janjina i upravitelja župe sv. Martina, Žuljana, te se imenuje župnikom župe sv. Marije Magdalene, Putniković.

Don Željko Batinić se razrješuje službe upravitelja župe sv. Kuzme i Damjana, Lastovo, te se imenuje župnikom župe sv. Vlaha, Janjina i upraviteljem župe sv. Martina, Žuljana i zbog lakše pastoralne skrbi i teritorijalne povezanosti sa župom Janjina preuzima pastoralnu brigu o vjernicima mjesta Osobjava koje i dalje administrativno pripada župi Velike Gospe, Kuna.

Don Marko Stanić, župnik župe Pomoćnice kršćana, Orebić, zbog lakše pastoralne skrbi i teritorijalne povezanosti sa župom Orebić preuzima brigu o vjernicima mjesta Postup, Borje i Podobuče koja i dalje administrativno pripadaju župi Velike Gospe, Kuna.

Don Tonći Ante Prizmić se razrješuje službe župnog vikara u župi sv. Petra, Dubrovnik, te se imenuje upraviteljem župe sv. Kuzme i Damjana, Lastovo.

Don Hrvoje Zaninović se razrješuje službe župnog vikara u župama sv. Vida, Trsteno i sv. Jurja, Osojnik, te se imenuje župnim vikarom u župi sv. Petra, Dubrovnik.

Don Mihael Čavlek se razrješuje službe upravitelja župa Očišćenja Marijina, Smokvica i sv. Petra, Čara, te se vraća na službu u matičnu Varaždinsku biskupiju.

Don Stipo Miloš se razrješuje službi župnika župe sv. Srđa i Baha, Pridvorje i upravitelja župe sv. Nikole, Dubravka, te se imenuje župnikom župe Očišćenja Marijina, Smokvica i upraviteljem župe sv. Petra, Čara.

Don Marin Marić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije na privremenoj službi u Dubrovačkoj biskupiji, se imenuje upraviteljem župa sv. Srđa i Baha, Pridvorje i sv. Nikole, Dubravka.

Don Ante Burić, vikar za pastoral Dubrovačke biskupije, razrješuje se službe predsjednika Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju, te se imenuje predsjednikom Caritasa Dubrovačke biskupije.

Željana Lučić se imenuje predsjednicom Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju.

Šime Zupčić se razrješuje službe tajnika Katehetskog ureda, te se imenuje voditeljem istog ureda.

Ana Marčinko se imenuje na novi mandat od pet godina voditeljicom Ureda za mlade i predsjednicom Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije.

  • 71. Dubrovačke Ljetne Igre