Nedjelja, 25 Srpanj 2021
Đakonsko ređenje u samostanu Svetoga Križa u Gružu; Mons. Mate Uzinić zaredio je trojicu dominikanaca

Đakonsko ređenje u samostanu Svetoga Križa u Gružu; Mons. Mate Uzinić zaredio je trojicu dominikanaca

Za đakone Hrvatske dominikanske provincije u subotu, 19. rujna u samostanu i župi Svetoga Križa u Gružu u Dubrovniku dubrovački biskup mons. Mate Uzinić zaredio je trojicu dominikanaca: fr. Marina Golubovića, fr. Karla Alana Keva i fr. Mateja Trupinu.

Uz subraću dominikance na misi su koncelebrirali provincijal dominikanaca fr. Slavko Slišković i gruški župnik fr. Mihovil Žuljević Miljas. Pjevao je Mješoviti župni zbor pod vodstvom Marije Brčić, a zajednica vjernika molitvom i radosnom prisutnošću podržala je nove dominikanske đakone na njihovom putu prema svećeništvu. Zbog neizvjesne epidemiološke situacije đakonskom ređenju nisu nazočili sve obitelji, rodbina i prijatelji ređenika koji bi u drugačijim okolnostima rado sudjelovali.

U propovijedi je biskup Uzinić tumačio parabolu o radnicima posljednjeg sata, koja se čitala kao evanđelje dana. U toj paraboli osobito u oči upadaju elementi koji se tiču domaćina i njegovog ponašanja. „U tom domaćinu možemo prepoznati Boga, a u onom što on čini neobičnu logiku nebeskog kraljevstva koju je Isus došao objaviti i ostvariti, a koju nam ovom parabolom želi približiti“, objasnio je biskup. „U domaćinu bismo mogli prepoznati i Isusa, u kojemu nam je Bog izišao i izlazi ususret da bi nas unajmio kao radnike u svom vinogradu. On je istovremeno i vinograd u koji nas Bog poziva i u čije nas poslanje na različite načine uključuje. Vinograd je i Crkva kojoj je Krist Glava i koja, po Duhu Svetome koji je na nju izliven, ima zadaću nastaviti i dovršiti njegovo poslanje spasenja.“ Da bi Crkva to mogla i ona mora postati u svom djelovanju i ponašanje poput domaćina u paraboli, dodao je biskup i nastavio tumačiti kako u radnicima u Božjem vinogradu danas možemo prepoznati svakog od nas koji pripadamo Crkvi i živimo njezino poslanje. „Neki od nas su unajmljeni već prvog sata. Neki su došli kasnije. Neki se još uvijek nisu susreli s domaćinom i čekaju negdje na marginama Crkve. Neki su se i susreli, ali su u međuvremenu odlutali. Puno je tu mogućnosti.“

Provincijal Slišković, zahvaljujući Bogu na trojici novih ređenika, kazao je kako su oni veliki dar za njihovu provinciju i red, ali i za domovinsku i opću Crkvu. Da bi uistinu bili taj dar, trojici ređenika je ponovio riječi iz obreda ređenja: „Vjerujete ono što čitate, učite ono što sami vjerujete i živite ono što druge učite“. To je putokaz ne samo za đakonsku službu nego i za čitav vaš redovnički i svećenički život, poručio im je provincijal.

Na kraju lijepog liturgijskog slavlja u klaustru samostana u kojem službu starješine vrši fr. Pero Ćavar, otpjevan je himan „Tebe, Boga, hvalimo“. Đakonsko ređenje uklopljeno je u trodnevnu duhovnu pripravu za vanjsku proslavu titulara župe i samostana Svetoga Križa u Gružu.

  • marketingA1
  • 71. Dubrovačke Ljetne Igre