Nedjelja, 01 Kolovoz 2021
Gospa Kandelora, Prikazanje Isusovo u Hramu - Otvaranje 1047. Feste svetog Vlaha

Gospa Kandelora, Prikazanje Isusovo u Hramu - Otvaranje 1047. Feste svetog Vlaha

Na Svijećnicu (Kandeloru) se slavi događaj iz Isusova djetinjstva, kada su, prema Mojsijevu Zakonu, Josip i Marija donijeli Isusa u Hram u Jeruzalemu, da ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu.

Na ovaj blagdan, blagoslivljaju se svijeće, koje će se kasnije koristiti u obredima krštenja, tijelovskim procesijama i drugim prigodama.

Puštanjem golubica i podizanjem svečanog barjaka u Dubrovniku će danas u 15.30 sati će biti otvorena 1047. Festa svetog Vlaha.

  • 71. Dubrovačke Ljetne Igre
  • marketingA1