Srijeda, 06 Srpanj 2022
Sutra u Velikoj vijećnici Općine; Javna edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom

Sutra u Velikoj vijećnici Općine; Javna edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom

Općina Župa dubrovačka poziva na javnu edukacijsku tribinu o održivom gospodarenju otpadom koja će se održati u ČETVRTAK 5. svibnja 2022. godine u 18:00 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48 (III. kat).

Događaj se realizira kao dio izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu EU projekta „Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župu dubrovačku“.

Teme javne edukacijske tribine su važnost pravilnog odvajanja otpada, kućno kompostiranje te korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 170.500,00 kn HRK, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 144.925,00 HRK.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr
  • 71. Dubrovačke Ljetne Igre